Zakelijke Markt

Het interieur van uw bedrijfspand is -naast de architectuur- het visitekaartje voor uw onderneming De eerste indruk is belangrijk en het interieur moet aansluiten bij uw ambitie en uitdrukking geven aan de identiteit en visie van uw bedrijf.

Om tot een innovatief kantoor concept te komen denken we vanuit uw werkprocessen en activiteiten. In nauwe samenwerking met de organisatie inventariseren we de gebruikerswensen en analyseren de ruimtes op functionaliteit, identiteit en beleving en vertalen dit naar een concreet ontwerp. De gebruiks- en belevingswaarde zijn daarbij van evenredig belang.  Welke uitstraling past bij uw bedrijf, aan welke regels moet worden voldaan, binnen welke deadlines en budget moet het ontwerp gerealiseerd worden. ZwaagInterieur kan u adviseren met het complete inrichtingsvraagstuk – van ontwerp tot en met realisatie. Tijdens het ontwerpen hebben we intensief contact met de medewerkers. We bekijken waar verbeteringen mogelijk zijn en creëren de voor u ideale werksituatie. Een plek waar uw mensen effectiever, efficiënter en met nog meer plezier werken.

Breman Breinn HQ

Breman Utiliteit Zwolle

Hanzestrohm

Flinker

Impres

Salverda Bouw Schagengroep