Werkwijze

Een bouwproces is complex en tijdrovend. Om overzicht te houden is een project onderverdeeld in verschillende fases.

Schetsontwerp

Na inventarisatie van uw wensen en de mogelijkheden van een ruimte wordt een quickscan gemaakt. Dit bestaat uit plattegronden, impressies en sfeerbeelden. In deze fase is rechtstreekse afstemming met de opdrachtgever en persoonlijke betrokkenheid erg belangrijk.

Voorlopig ontwerp

Het concept wordt verder uitgewerkt in plattegronden en aanzichten met maatvoering. Het ontwerp wordt aangevuld met een verlichtingsplan en een materialen- en kleurenvoorstel. Specifieke interieuronderdelen, zoals een balie of keuken worden uitgewerkt. Tevens adviseren we ten aanzien van standaard-inrichting.

Kostenraming

Na een akkoord voor het ontwerp, worden offertes aangevraagd t.b.v. een kostenraming. In deze fase worden detailstekeningen gemaakt en wordt overleg gevoerd met verschillende uitvoerende partijen of gemeentelijke instanties.

Definitief ontwerp

Het ontwerp wordt definitief gemaakt, opdrachten worden verstrekt en een planning vastgelegd.

Regievoering

In samenwerking met de architect, adviseurs en uitvoerende partijen wordt elke opdracht van begin tot eind begeleid. Tijdens de realisatie bestaan de werkzaamheden uit kwaliteitsbewaking en toezicht op de uitvoering. Eventuele wijzigingen worden in goede banen geleid en aansluitend wordt het project opgeleverd.

Voor, tijdens en na iedere fase is er regelmatig overleg met de opdrachtgever en de verschillende disciplines. Door zorgvuldige afstemming ontstaat er een passend ontwerp dat naadloos aansluit bij uw wensen.

Duurzaamheid

We werken graag samen met bedrijven die maatschappelijk bewustzijn en het circulaire gedachtengoed ondersteunen. In steeds meer branches wordt getracht de ‘lineaire’ keten – waarbij grondstoffen worden gewonnen, gebruikt en vervolgens weggegooid – te verruilen voor een meer ‘circulaire’ aanpak, waarbij grondstoffen zoveel mogelijk worden hergebruikt. We proberen opdrachtgevers zoveel mogelijk te ondersteunen in de ambitie om duurzaam en innovatief te zijn. Dit betekent in de praktijk dat er bij het interieurontwerp rekening wordt gehouden met de levenscyclus van producten en door duurzame materialen en producten te adviseren die goed te onderhouden zijn.Het is heel goed mogelijk om bestaand meubilair opnieuw in te zetten, op een manier die passend is bij de functionele en esthetische behoefte. Gelukkig worden er vanuit de fabrikanten steeds meer duurzaam geproduceerde producten op de markt gebracht. We zijn gefocust op de nieuwste ontwikkelingen en gaan samen met de opdrachtgever op zoek naar de meest geschikte oplossingen die zich vertalen naar een duurzaam interieur.